Reglement

Algemeen

1.1 De organisatie van In-Spannend-Heijen is in handen van 9 personen uit Heijen.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

 

Teams

2.1 Deelname aan In-Spannend-Heijen in teams met een aanbeveling van 10 tot 15 personen

2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer met what’s app functie en het emailadres opgegeven te worden.

2.3 Een teamcaptain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.

2.4 Deze teamcaptain is woonachtig in Heijen en is minimaal 18 jaar.

2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email of per telefoon uitsluitend met de teamcaptain. De teamcaptain geeft de informatie door aan zijn team.

2.6 De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan In-Spannend-Heijen deel te nemen.

2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie en het inschrijfgeld is voldaan.

 

Inschrijven

3.1 Een team kan zich aanmelden door het inschrijfformulier op de website van In-Spannend-Heijen volledig ingevuld, binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld tijdig te voldoen via bankrekening NL24RABO0170437159 t.n.v. Hejje Mojjer.

3.2 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.

3.3 De organisatie stelt het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld kan uitsluitend per bank worden betaald. Geen betaling betekent geen inschrijving.

  

Deelnemen

4.1 De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor In-Spannend-Heijen zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan 2 exemplaren op de quizavond 20 april 2018.(1 kladversie en 1 in boekvorm om in te leveren).

4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizavond tijdig haar vragenboekje in Café Zalen Jan ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. Café Zalen Jan is open vanaf 18:30 uur, inleveren vóór 23:30 uur. Na 23:30 uur kan er niet meer ingeleverd worden.

Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst weergeeft hanteren. Bij een gelijke stand in punten telt de inlevertijd.

4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

4.4 Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Heijen staan er ook  doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.

4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.

4.8 Tussen het afhalen en weer inleveren van het vragenboek zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden.

 

Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van In-Spannend-Heijen deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.

5.3 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op Heisa zondag 20 mei 2018.

5.4 De uitslag van In-Spannend-Heijen is bindend en staat niet ter discussie.

  

Tenslotte

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname. Deelnemen aan In-Spannend-Heijen  is dus geheel op eigen risico.

6.2 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.

6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.4 Gemaakte foto’s kunnen gepubliceerd worden. Wij gaan er zonder tegenbericht van u vanuit, dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van gemaakte foto’s op onze website. Mocht u er wel bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit via email laten weten.

6.5 Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk